A A A

Kategorie

Archiwalne

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” cz. 6

KURS „Operator obrabiarki sterowanej numerycznie”.

Kurs „Operatora obrabiarki sterowanej numerycznie” realizowany był od 7.08.2017 r. do 31.08.2017 r. Wzięła w nim udział 1 osoba, która z sukcesem go ukończyła.

Kurs obejmował 120 godzin, w tym 36 godzin teoretycznych i 84 godziny praktyczne. Jego celem było przygotowanie kursanta do pracy na nowoczesnych obrabiarkach, tokarkach, frezarkach sterowanych komputerem.

Główne tematy zajęć edukacyjnych dotyczyły m.in. zasad bhp, obróbki skrawaniem i narzędzi skrawających w zakresie obrabiarek CNC, kompletowania i czytania dokumentacji technicznych, dostosowania programów operacji technologicznych dla obrabiarek CNC, wczytywania i weryfikacji programów obróbki do sterownika obrabiarki, obsługi i użytkowania tokarki/ frezarki sterowanej w systemie CNC, praktycznego ustawiania maszyn.

Wszystkie zajęcia odbyły się na terenie Dąbrowy Górniczej.

20170808_124544

20170810_115759

20170821_135624

Projekt „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

realizowany

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja,

poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie