A A A

Struktura organizacyjna

Stanowisko Osoba Dane kontaktowe
Dyrektor MOPS Agata Róg Sekretariat: (32) 262 40 40
e-mail sekretariat@mops.com.pl
I Zastępca Dyrektora Patrycja Kurzydło Sekretariat: (32) 262 40 40
e-mail sekretariat@mops.com.pl
II Zastępca Dyrektora Jolanta Polit Sekretariat: (32) 262 40 40
e-mail sekretariat@mops.com.pl

Dyrektorowi podlegają

 • I Zastępca Dyrektora – Patrycja Kurzydło
 • II Zastępca Dyrektora – Jolanta Polit
 • Główny Księgowy – Halina Foltyńska
 • Dział Kadr, Płac i Organizacji – Magdalena Turska
 • Dział ds. Rehabilitacji Społecznej – Beata Nowicka
 • Radca Prawny – Maciej Baranowski
 • Stanowisko ds. BHP – Łukasz Chanak
 • Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej – Szymon Widera
 • Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności – Barbara Makola
 • Inspektor Ochrony Danych – Aneta Adamus
 • Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Malwina Skóra
 • Zespół Informatyków – Bartłomiej Rydzy
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Monika Jagodzińska – Dudek

I Zastępca Dyrektora  – Patrycja Kurzydło – podlegają

 • Dział Realizacji Świadczeń – Katarzyna Czernecka
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – Danuta Romańska
 • Dział Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów – Edward Bober
 • Dział Administracji i Obsługi – Malwina Skóra
 • Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – Agnieszka Zaremba

II Zastępca Dyrektora – Jolanta Polit – podlegają

 • Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej wraz z Klubem Integracji Społecznej- Monika Wróbel
 • Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych – Anna Wójcik
 • Dział Pomocy Środowiskowej – Ewelina Marcinkowska
  • Stanowisko ds. Pierwszego Kontaktu
   MOPS Al. Piłsudskiego 2,  I piętro, pok. 112
   tel. 571332261
   Rodzaj wsparcia: Udzielanie informacji, kierowanie do właściwego Zespołu, wydawanie skierowań do odbioru żywności FEAD osobom uprawnionym.
  • Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 1
   MOPS Al. Piłsudskiego 2, I piętro, pok. 110 i 112
   MOPS ul. Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 8
   Jolanta Machaj, tel. 571332260
   Rodzaj wsparcia: Pomoc finansowa, wydawanie skierowań do odbioru żywności FEAD.
  • Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 2
   MOPS ul. Chemiczna 2
   MOPS ul. Obrońców Pokoju 7
   MOPS ul. Przedziałowa 1
   MOPS ul. Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 10
   Ewa Szczepara, tel.571332275
   Rodzaj wsparcia: Pomoc finansowa, wydawanie skierowań do odbioru żywności FEAD.
  • Zespół ds. Pracy Socjalnej
   MOPS ul. Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 3,4,5
   Anna Seweryn, tel. 571332290
   Rodzaj wsparcia: Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób           i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest niezależnie od dochodu.
  • Zespół ds. Środowiskowej Pracy Socjalnej
   MOPS ul. Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 2
   Agnieszka Szczerba, tel. 571332316
   Rodzaj wsparcia: Środowiskowa praca socjalna realizowana w oparciu o projekty i programy. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.
  • Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
   MOPS Al. Piłsudskiego 2, I piętro, pok. 108, 109, II piętro pok. 213
   Izabela Walotek, tel. 571332334
   Rodzaj wsparcia: Realizacja zadań wynikających z ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy         w rodzinie, Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
  • Zespół ds. Asysty
   MOPS Al. Piłsudskiego 2, III piętro, pok. 324
   tel. 572 703 002
   Rodzaj wsparcia: Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w szczególności w opiece            i wychowywaniu dziecka oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
  • Zespół ds. Bezdomności
   MOPS Al. Piłsudskiego 2, III piętro, pok. 313, 314
   MOPS ul. Łączna 31
   Joanna Król, tel. 571332390
   Rodzaj wsparcia: Schronienie, pomoc finansowa, praca socjalna na rzecz osób bezdomnych.

Główna Księgowa – Halina Foltyńska  – podlega

 • Dział Finansowo-Księgowy – Małgorzata Pietruszka