A A A

Kategorie

Archiwalne

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” cz. 7

KURS „Technolog robót wykończeniowych”.

Kurs „Technolog robót wykończeniowych” realizowany był od 02.08.2017 r. do 04.09.2017 r. Wzięła w nim udział 1 osoba.

Kurs obejmował 200 godzin, z czego 40 godzin teoretycznych i 160 godzin praktycznych.

Jego celem było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania robót wykończeniowych. W trakcie zajęć uczestnik został zapoznany z podstawowymi przepisami prawa pracy oraz zasadami bhp, zasadami czytania rysunku technicznego, materiałoznawstwem budowlanym, z techniką wykonania robót okładzinowych, robót tynkarskich, podłogowych, malarskich i dekoracyjnych itp.

Wszystkie zajęcia odbyły się na terenie Dąbrowy Górniczej.

4

12

Projekt „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

realizowany

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja,

poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie