A A A

Kategorie

Archiwalne

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” cz. 8

KURS „Prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyspieszona”.

W połowie sierpnia ruszył kurs „Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona”.

Realizowany był w wymiarze 190 godzin dydaktycznych. Kurs służył uzyskaniu kwalifikacji umożliwiających wykonanie zawodu kierowcy wykonującego przewozy drogowe.

Zajęcia praktyczne prowadzone były w ruchu drogowym i na placu manewrowym pojazdem dostosowanym oraz w warunkach specjalnych z wykorzystaniem symulatora.

Osoby przystępujące do kursu musiały przejść badania lekarskie oraz psychologiczne zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Do kursu przystąpiły 4 osoby chcące uzyskać nowe kwalifikacje.

Kurs realizowany był w okresie 14.08.2017 r. do 06.10.2017 r.

20171006_092819

IMG_20171006_132506

IMG_20171006_121156

Projekt „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

realizowany

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja,

poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie