A A A

Kategorie

Archiwalne

III edycja Programu Aktywizacja i Integracja już za nami

W listopadzie zakończyła się III już edycja Programu Aktywizacja i Integracja realizowana przez Klub Integracji Społecznej w ramach projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”.

Przez 8 tygodni kolejni uczestnicy PAI mieli okazję zdobyć nowe umiejętności w zakresie autoprezentacji, asertywności, mieli również możliwość poszerzenia wiedzy dotyczącej obsługi komputera i poruszania się po internecie. Ponadto uczestnicy odbyli zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, szereg spotkań dotyczących umiejętności zawodowych. Odbyły się także spotkania ze specjalistami, m.in. Rzecznikiem ds. Konsumenta, Przedstawicielem Centrum Aktywności Obywatelskiej. Wykonywali również prace w ramach Prac Społecznie Użytecznych.

W ramach szeroko pojętej integracji społecznej oraz celem promowania konstruktywnych form spędzania czasu wolnego uczestnicy wzięli udział w działaniach o charakterze kulturalno-rekreacyjnych m.in. wyjście do kręgielni, siłowni, czy do kina.

 

do-info-pai-1

do-info-pai-2

do-info-pai-3

do-info-pai-4

 

Życzymy dalszej motywacji do działań w ramach projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” i kolejnych sukcesów.

Projekt „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” realizowany
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja,
poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie