A A A

Kategorie

Archiwalne

KOMUNIKAT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE ZA III KWARTAŁ 2013

Dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH 

Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2013 r.

obowiązujące od dnia  01.12.2013 r. wynosi:

3 651,72 zł

 

wspólne gospodarstwo domowe – 50%    przeciętnego wynagrodzenia – 1 825,86 zł

osoba samotna – 65%    przeciętnego wynagrodzenia – 2 373,62 zł

wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi wg stopnia niepełnosprawności:

ZNACZNY – 27%      przeciętnego wynagrodzenia – 986,00  zł

UMIARKOWANY – 25%      przeciętnego wynagrodzenia – 913,00  zł     

LEKKI – 23%      przeciętnego wynagrodzenia – 840,00  zł  

DZIECI – 27%      przeciętnego wynagrodzenia – 986,00  zł

OPIEKA – 18%      przeciętnego wynagrodzenia – 657,00  zł

ZPCH – 18%      przeciętnego wynagrodzenia – 657,00  zł

dofinansowanie podwyższone – 35% przeciętnego wynagrodzenia

– 1 278,00  zł

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej  „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawyn z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.)

 

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie