A A A

Kategorie

DAiO.331.1.2020 – ZP/1/17U/MOPS/2020

Dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania do budynku przy Al. J. Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej”

Tryb zamówienia art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Malwina Skóra
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 09.03.2020 r.
Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (09.03.2020 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (03.04.2020 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (04.05.2020 r.)