A A A

Kategorie

ZP/4/41U/MOPS/2019

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019”

Tryb zamówienia art. 138o uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 07.08.2019 r.
Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu (07.08.2019 r.)

Zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (07.08.2019 r.)

Zał. nr 2 – Druk oferty (07.08.2019 r.)

Zał. nr 3 – Wykaz usług (07.08.2019 r.)

Zał. nr 4 – Wykaz osób (07.08.2019 r.)

Zał. nr 5 – Projekt umowy wraz z załącznikami (07.08.2019 r.)

Zał. nr 6 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (07.08.2019 r.)

Informacja z otwarcia ofert (16.08.2019 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (20.08.2019 r.)

Informacja o udzieleniu zamówienia (02.09.2019)