A A A

Kategorie

DAiO.333.501.2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C, C+E łączony z kwalifikacją wstępna przyśpieszoną dla uczestników projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

Tryb zamówienia art. 4 pkt 8  uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 22.10.2019 r.
Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert wraz z zał. 1 i 2 (22.10.2019 r.)

Wzór umowy powierzenia danych osobowych – zał. nr 3 (22.10.2019 r.)

Logotypy – zał. nr 4 (22.10.2019 r.)

Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” – zał. nr 5 (22.10.2019 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (31.10.2019 r.)