A A A

Kategorie

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Plan postępowań na rok 2019
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 11.01.2019 r.
Pliki do pobrania Plan postępowań na 2019 r.