A A A

Kategorie

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Plan postępowań na rok 2017
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 10.01.2017 r.
Pliki do pobrania Plan postępowań na 2017 r.