A A A

Kategorie

ZP/2/35U/MOPS/2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

Zadanie 1 – Kurs „Prawo jazdy kat. B”

Zadanie 2 – Kurs „ Prawo jazdy kat. C, C+E łączny z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

Zadanie 3 – Kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego”

Zadanie 4 – Kurs „Gospodarka magazynowa z obsługą wózka jezdniowego”

Zadanie 5 – Kurs „Gastronomiczny + minimum sanitarne”

Zadanie 6 – Kurs „Obsługa kasy fiskalnej wraz z fakturowaniem”

Zadanie 7 – Kurs „Kosmetyczny (wizaż i stylizacja)”

Zadanie 8 – Kurs komputerowy ECDL „E-Citizen”

Tryb zamówienia art. 138o uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 19.06.2019 r.
Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami (19.06.2019 r.):

Zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Druk oferty

Zał. nr 3 – Projekt umowy wraz załącznikami

Zał. nr 4 – Wykaz dopuszczalnych stawek – Taryfikator

Zał. nr 5 – Logotypy

Zał. nr 6 – Wzór umowy powierzenia danych osobowych

Informacja z otwarcia ofert (28.06.2019 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Zadanie 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (11.07.2019 r.)

Informacja o nieudzieleniu zamówienia – Zadanie 2 (11.07.2019 r.)

Informacja o udzieleniu zamówienia – Zadanie 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (14.08.2019 r.)