A A A

Kategorie

ZP/9/63U/MOPS/2019

Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z  pomocy społecznej”

Tryb zamówienia art. 39 uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 03.12.2019 r.
Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu (03.12.2019 r.)

SIWZ wraz z załącznikami(03.12.2019 r.)

Informacja z otwarcia ofert (11.12.2019 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.12.2019 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (31.12.2019 r.)