A A A

Kategorie

Archiwalne

Rekrutacja do projektu INTEGRA II

Rekrutacja do projektu INTEGRA II

Informujemy, że w związku z planowaną realizacją Projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” rozpoczynamy rekrutację do Projektu.

Oferta kierowana jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Celem Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 120 osób, w tym 20 osób w ramach Programów Aktywności Lokalnej i 100 osób w ramach kontraktów socjalnych.

Rekrutacja przeprowadzona będzie z zachowaniem zasady równych szans, w tym równości płci.

W miesiącu grudniu rozpoczynamy rekrutację do Programów Aktywności Lokalnej skierowanych do mieszkańców ulicy Łącznej oraz osób bezdomnych. Działania projektowe nakierunkowane są na podniesienie poziomu integracji społecznej, poziomu kompetencji i umiejętności o charakterze społecznym niezbędnych do samodzielnego przezwyciężenia trudności życiowych oraz podniesienie kwalifikacji o charakterze zawodowym niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz inicjowanie i wspieranie partnerskich inicjatyw lokalnych.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest podpisanie trójstronnej umowy PAL. W ramach umowy realizowane będą kompleksowe działania w oparciu o indywidualne ścieżki wsparcia dostosowane do potrzeb poszczególnych uczestników.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców ul. Łącznej oraz osoby bezdomne do uczestnictwa

w projekcie w latach 2015-2017.

Wszelkie informacje na temat uczestnictwa w projekcie można uzyskać u animatorek PAL : Agnieszki Śliwy – Sobali (tel:32 262 40 40 wew.262) i Agnieszki Szczerby (tel:32 262 40 40 wew.395) oraz w siedzibie MOPS w pokoju 308.

Projekt „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie