A A A

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Osoba Stanowisko Dane kontaktowe
Anna Wójcik Kierownik wew.280
pok. 219
Patrycja Trzepizur Starszy inspektor wew. 329
pok. 225
Małgorzata Pudo Starszy inspektor wew.361
pok. 225
Justyna Waluda Inspektor

wew. 329

pok.225

Agata Pieczyrak Podinspektor wew. 407
pok. 220
Magdalena Kłos Podinspektor wew. 406
pok. 220

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych – Zespół ds. Usług

Osoba Stanowisko Dane kontaktowe Siedziba
Wioletta Jasińska Pracownik socjalny wew. 363 Al. Piłsudskiego 2
Agnieszka Marta Pracownik socjalny wew. 362 Al. Piłsudskiego 2
Paulina Przybytek Starszy pracownik socjalny wew. 269 Al. Piłsudskiego 2
Elżbieta Felczak Starszy pracownik socjalny wew. 268 Al. Piłsudskiego 2
Małgorzata Wąsowicz Pracownik socjalny wew. 288 Al. Piłsudskiego 2
Małgorzata Sienicka Pracownik socjalny wew. 298 ul. Wyszyńskiego 1
Ryszarda Fatyga Starszy pracownik socjalny wew. 297 ul. Wyszyńskiego 1
Anna Hyra Starszy pracownik socjalny wew. 299 ul. Wyszyńskiego 1
Jolanta Gosławska Starszy pracownik socjalny wew. 283 ul. Obrońców Pokoju 7

Pracownicy socjalni przyjmują klientów codziennie w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 7.00 do 15, w czwartki od 7.00 do 17.00.