A A A

Kategorie

DAiO.331.2.2020 – ZP/2/30U/MOPS/2020

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

Zadanie 1 – Kurs „Prawo jazdy kat. B”

Zadanie 2 – Kurs „Obsługa kasy fiskalnej wraz z fakturowaniem”

Zadanie 3 – Kurs „Kosmetyczny (wizaż i stylizacja)”

Zadanie 4 – Kurs komputerowy ECDL „E-Citizen”

Tryb zamówienia art. 138 o uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Malwina Skóra
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 08.06.2020 r.
Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu (08.06.2020 r.)

Zał. 1 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (08.06.2020 r.)

Zał. 2 – Druk oferty (08.06.2020 r.)

Zał. 3 – Projekt umowy wraz z załącznikami(08.06.2020 r.)

Zał. 4 -Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” (08.06.2020 r.)

Zał. 5 – Logotypy (08.06.2020 r.)

Zał. 6 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (08.06.2020 r.)

Odpowiedzi na zapytania (15.06.2020 r.)

Informacja z otwarcia ofert (18.06.2020 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (02.07.2020 r.)

Informacja o udzieleniu zamówienia (15.07.2020 r.)