A A A

Kategorie

DAiO.333.508.2019

Usługa fizycznej ochrony obiektu położonego w Dąbrowie Górniczej przy Alei Józefa Piłsudskiego 2 będącego w dyspozycji Zamawiającego, a także mienia i osób w nim przebywających”

Tryb zamówienia art. 4 pkt 8  uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 14.10.2019 r.
Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami (14.10.2019 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (06.11.2019 r.)