A A A

Kategorie

ZP/8/57U/MOPS/2019

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej”

Tryb zamówienia art. 138o uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 22.11.2019 r.
Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu (22.11.2019 r.)

Zał. 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (22.11.2019 r.)

Zał. 2 – Druk oferty (22.11.2019 r.)

Zał. 3 – Wykaz usług (22.11.2019 r.)

Zał. 4 – Projekt umowy (22.11.2019 r.)

Odpowiedzi na pytania (28.11.2019 r.)

Informacja z otwarcia ofert (02.12.2019 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (06.12.2019 r.)

Informacja o udzieleniu zamówienia (02.01.2020 r.)