A A A

Kategorie

DAiO.333.386.2019

Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych „Szkoła dla rodziców i wychowawców część II z elementami wypalenia zawodowego” dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi będących uczestnikami projektu „Rodzina – dom budowany miłością II”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Tryb zamówienia art. 4 pkt 8  uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 30.07.2019 r.
Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty (30.07.2019 r.)

Załącznik nr 1 – Druk oferty (30.07.2019 r.)

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna (30.07.2019 r.)

Załącznik nr 3 – Projekt umowy (30.07.2019 r.)

Załącznik nr 4 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (30.07.2019 r.)

Odpowiedzi na zapytania (01.08.2019 r.)

Odpowiedzi na zapytania (02.08.2019 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (12.08.2019 r.)