A A A

Kategorie

ZP/11/68U/MOPS/2019

Świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza”

Tryb zamówienia art. 138o uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl 2/116 – piętro 1
Data ogłoszenia 13.12.2019 r.
Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu (13.12.2019 r.)

Zał. 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (13.12.2019 r.)

Zał. 2 – Druk oferty (13.12.2019 r.)

Zał. 3 – Wykaz usług (13.12.2019 r.)

Zał. 4 – Wykaz osób (13.12.2019 r.)

Zał. 5 – Projekt umowy wraz załącznikami (13.12.2019 r.)

Zał. 6 – Wzór umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (13.12.2019 r.)

Informacja z otwarcia ofert (23.12.2019 r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (23.12.2019 r.)

Informacja o udzieleniu zamówienia (02.01.2020 r.)