A A A

Oferta Klubu

Z kim się kontaktować?Klub Integracji Społecznej
link do: Klub Integracji Społecznej

Naszym celem jest udzielanie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Działamy na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych.

OFERUJEMY:

Wsparcie specjalistów:

  • doradcy zawodowego
  • psychologa
  • pracownika socjalnego
  • konsultanta ds. uzależnień

Udział w:

  • bezpłatnych warsztatach komputerowych
  • pracach społecznie użytecznych
  • klubie wolontariusza „Integrator”