A A A

Formy pomocy – schronienie, posiłek, ubranie

FORMY POMOCY

SCHRONIENIE

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

POSIŁEK

Pomoc w formie gorącego posiłku jest zapewniana osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić ( przyznawana także w formie zakupu posiłków dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole).

UBRANIE

Odzież zabezpieczana jest dla osoby potrzebującej poprzez dostarczenie jej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pór roku.

Pomoc można również uzyskać w organizacjach współpracujących z MOPS

Schronisko – Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Sosnowieckiej

ul. Zwycięstwa 6
42 – 520 Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice
tel. (032) 268 92 69
e-mail: caritasdiecezjisosnowieckiejdo@poczta.tp.pl
Kierownik: Bogumierz Biesiadecki

Dni i godziny otwarcia placówki:  całodobowo
Ilość miejsc: 47
Formy pomocy: schronienie, wyżywienie, odzież

Noclegownia dla mężczyzn pod patronatem Caritas

ul. Komuny Paryskiej 3a
tel. (032) 268 89 82
Dąbrowa Górnicza
Kierownik:  Krzysztof Sobczyk

Dni i godziny otwarcia placówki:  cały tydzień 19:00 – 7:00
Ilość miejsc: 22
Formy pomocy: schronienie

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Adamieckiego 13
Dąbrowa Górnicza
tel. (032) 262 59 31
Dni i godziny otwarcia placówki:  wtorki, czwartki godz.  9:00 – 13:00
Formy pomocy: pomoc żywnościowa z programu PEAD

Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie

ul. Łączna 30/233
tel. (032) 261 76 16

Dni i godziny otwarcia placówki:  poniedziałek – piątek  godz.  8:00 – 16:00
Formy pomocy: odzież, pomoc żywnościowa z programu PEAD

Powiązane z tematem

Dział Pomocy Środowiskowej