A A A

Informacje ogólne

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej przyznawane są na podstawie art. 36 ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc żywnościowa FEAD

W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  w siedzibach MOPS przy ul. Piłsudskiego 2, ul. Wyszyńskiego 1 (II piętro), ul. Chemicznej 2, ul. Obrońców Pokoju 7 oraz ul. Przedziałowej 1

Żywność jest wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach.

Wydawanie żywności odbywa się w każdy:

poniedziałek w godzinach od 1200 do 1600

środę i piątek w godzinach od 930 do 1330

Punkt wydawania żywności:

Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 85

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Od dnia 17.10.2018 r. wydawane są skierowania do odbioru żywności FEAD. Osoby, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj.

  • osoby samotnie gospodarujące – o dochodzie poniżej 1402,00 zł

  • osoby w rodzinie – o dochodzie poniżej 1056,00 zł

winny zgłaszać się po skierowanie do pracownika socjalnego właściwego wg ich miejsca zamieszkania.

Żywność będzie wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Punkt wydawania żywności mieści się przy ul. Legionów Polskich 85

Wydawanie żywności odbywać się będzie w każdy:

poniedziałek w godzinach 1200 – 1600

środę i piątek w godzinach 930 – 1330

UWAGA

Informujemy, iż zgodnie z informacjami uzyskanymi z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Katowicach od dnia 02.10.2017r. rozpoczęto wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Żywność wydawana jest w niżej wymienionych dniach i godzinach:                                                                                                                                                                                                                           poniedziałek w godzinach 12.00 – 16.00                                                                                                              środa i piątek w godzinach 9.30 – 13.30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Punkt wydawania żywności :                                                                                                                           DĄBROWA GÓRNICZA                                                                                                                                                  UL. LEGIONÓW POLSKICH 85

 

Kolumna 1
Kolumna 2
Kolumna 1
Kolumna 2

Powiązane z tematem

Dział Pomocy Środowiskowej