A A A

Ogłoszenia i komunikaty

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.09.2020 r. wynosi: 5 024,48 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2020 r. obowiązujące od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. wynosi:  5 024,48 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 512,24 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 3 265,91 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.)

 

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.06.2020 r. wynosi: 5 331,47 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za I kwartał 2020 r. obowiązujące od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. wynosi:  5 331,47 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 665,74 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 3 465,46 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.)

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.03.2020 r. wynosi: 5 198,58 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2019 r. obowiązujące od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.05.2020 r. wynosi:  5 198,58 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 599,29 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 3 379,08 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.)

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.12.2019 r. wynosi: 4 931,59 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2019 r. obowiązujące od dnia 01.12.2019 r. do dnia 29.02.2020 r. wynosi:  4 931,59 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 465,80 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 3 205,53 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.09.2019 r. wynosi: 4 839,24 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2019 r. obowiązujące od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. wynosi:  4 839,24 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 419,62 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 3 145,51 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.06.2019 r. wynosi: 4 950,94 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za I kwartał 2019 r. obowiązujące od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. wynosi:  4 950,94 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 475,47 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 3 218,11 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.03.2019 r. wynosi: 4 863,74 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2018 r. obowiązujące od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. wynosi:  4 863,74 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 431,87 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 3 161,43 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.12.2018 r. wynosi: 4 580,20 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2018 r. obowiązujące od dnia 01.12.2018 r. do dnia 28.02.2018 r. wynosi:  4 580,20 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 290,10 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 977,13 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270)

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.09.2018 r. wynosi: 4 521,08 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2018 r. obowiązujące od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wynosi:  4 521,08 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 260,54 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 938,70 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270)

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.06.2018 r. wynosi: 4 622,84 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za I kwartał 2018 r. obowiązujące od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. wynosi:  4 622,84 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 311,42 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 3 004,85 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.)

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.03.2018 r. wynosi: 4 516,69 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2017 r. obowiązujące od dnia 01.03.2018 r. do dnia 31.05.2018 r. wynosi:  4 516,69 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 258,35 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 935,85 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.)

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.12.2017 r. wynosi: 4 255,59 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2017 r. obowiązujące od dnia 01.12.2017 r. do dnia 28.02.2018 r. wynosi:  4 255,59 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 127,79 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 766,13 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.)

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.09.2017 r. wynosi: 4 220,69 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2017 r. obowiązujące od dnia 01.09.2017 r. do dnia 30.11.2017 r. wynosi:  4 220,69 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 110,35 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 743,45 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.)

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.06.2017 r. wynosi: 4 353,55 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za I kwartał 2017 r. obowiązujące od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.08.2017 r. wynosi:  4 353,55 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 176,78 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 829,81 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.)

 

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.03.2017 r. wynosi: 4 218,92 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2016 r. obowiązujące od dnia 01.03.2017 r. do dnia 31.05.2017 r. wynosi:  4 218,92 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 109,46 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 742,30 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.)

 

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.12.2016 r. wynosi: 4 055,04 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2016 r. obowiązujące od dnia 01.12.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. wynosi:  4 055,04 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 027,52 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 635,78 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.)

 

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.09.2016 r. wynosi: 4 019,08 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2016 r. obowiązujące od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wynosi:  4 019,08 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 009,54 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 612,40 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)

 

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.06.2016 r. wynosi: 4 181,49 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za I kwartał 2016 r. obowiązujące od dnia 01.06.2016 r. do dnia 31.08.2016 r. wynosi:  4 181,49 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 090,75 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 717,97 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)

 

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło
się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.03.2016 r. wynosi: 4 066,95 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2015 r. obowiązujące od dnia 01.03.2016 r. do dnia 31.05.2016 r. wynosi: 4 066,95zł

wspólne gospodarstwo domowe     50%      przeciętnego wynagrodzenia     2 033,48 zł
osoba samotna                            65%      przeciętnego wynagrodzenia      2 643,52 zł

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2015 r. obowiązujące od dnia 01.12.2015 r. do dnia 29.02.2016 r. wynosi: 3 895,33 zł

wspólne gospodarstwo domowe     50%      przeciętnego wynagrodzenia     1 947,66 zł
osoba samotna                            65%      przeciętnego wynagrodzenia     2 531,96 zł

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne  wynagrodzenie za II kwartał 2015 r. obowiązujące od dnia 01.09.2015 r. do dnia 30.11.2015 r. wynosi: 3 854,88 zł

wspólne gospodarstwo domowe     50%      przeciętnego wynagrodzenia     1 927,44 zł
osoba samotna                            65%      przeciętnego wynagrodzenia     2 505,67 zł

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za I kwartał 2015 r. obowiązujące od dnia 01.06.2015 r. do dnia 31.08.2015 r. wynosi: 4 054,89 zł

wspólne gospodarstwo domowe   50% przeciętnego wynagrodzenia  2 027,45 zł
osoba samotna                              65% przeciętnego wynagrodzenia  2 635,68 zł

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne  wynagrodzenie za IV kwartał 2014 r. obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. do dnia 31.05.2015 r. wynosi: 3 942,67 zł

wspólne gospodarstwo domowe   50%  przeciętnego wynagrodzenia 1 971,34 zł
osoba samotna                              65%  przeciętnego wynagrodzenia 2 562,74 zł

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2014 r. obowiązujące od dnia 01.12.2014 r. wynosi: 3 781,14 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 1 890,57 zł
osoba samotna                            65% przeciętnego wynagrodzenia 2 457,74 zł

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne  wynagrodzenie za III kwartał 2014 r. obowiązujące od dnia 01.09.2014 r. wynosi: 3 871,14 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 1 890,57 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 457,74 zł

wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi wg stopnia niepełnosprawności:
ZNACZNY                          27% przeciętnego wynagrodzenia        1 021,00 zł
UMIARKOWANY              25% przeciętnego wynagrodzenia           945,00 zł
LEKKI                                23% przeciętnego wynagrodzenia           870,00 zł
DZIECI                              27% przeciętnego wynagrodzenia        1 021,00 zł

OPIEKA                            18% przeciętnego wynagrodzenia           681,00 zł
ZPCH                                18% przeciętnego wynagrodzenia          681,00 zł

dofinansowanie podwyższone 35% przeciętnego wynagrodzenia 1 323,00 zł

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne  wynagrodzenie za II kwartał 2014 r. obowiązujące od dnia 01.09.2014 r. wynosi: 3 739,97 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 1 869,99 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 430,98 zł

wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi wg stopnia niepełnosprawności:
ZNACZNY             27% przeciętnego wynagrodzenia          1 010,00 zł
UMIARKOWANY  25% przeciętnego wynagrodzenia             935,00 zł
LEKKI                    23% przeciętnego wynagrodzenia             860,00 zł
DZIECI                  27% przeciętnego wynagrodzenia          1 010,00 zł

OPIEKA                18% przeciętnego wynagrodzenia             673,00 zł
ZPCH                   18% przeciętnego wynagrodzenia             673,00 zł

dofinansowanie podwyższone 35% przeciętnego wynagrodzenia 1 309,00 zł

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne  wynagrodzenie za I kwartał 2014 r. obowiązujące od dnia 01.06.2014 r. wynosi: 3 895,31 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia  1 947,66 zł
osoba samotna                          65% przeciętnego wynagrodzenia   2 531,95 zł

wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi wg stopnia niepełnosprawności:
ZNACZNY                                         27%    przeciętnego wynagrodzenia  1 052,00 zł
UMIARKOWANY                                25%    przeciętnego wynagrodzenia   974,00 zł
LEKKI                                               23%    przeciętnego wynagrodzenia   896,00 zł
DZIECI                                              27% przeciętnego wynagrodzenia  1 052,00 zł

OPIEKA                                           18%    przeciętnego wynagrodzenia   701,00 zł
ZPCH                                               18%    przeciętnego wynagrodzenia   701,00 zł

dofinansowanie podwyższone  35% przeciętnego wynagrodzenia 1 363,00 zł

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734)

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2013 r. obowiązujące od dnia 01.03.2014 r. wynosi: 3 823,32 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia    1 911,66 zł

osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 485,16 zł

wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi wg stopnia niepełnosprawności:

ZNACZNY 27% przeciętnego wynagrodzenia 1 032,00 zł

UMIARKOWANY 25% przeciętnego wynagrodzenia 956,00 zł

LEKKI 23% przeciętnego wynagrodzenia 879,00 zł

DZIECI 27% przeciętnego wynagrodzenia 1 032,00 zł

OPIEKA 18% przeciętnego wynagrodzenia 688,00 zł

ZPCH 18% przeciętnego wynagrodzenia 688,00 zł

dofinansowanie podwyższone 35% przeciętnego wynagrodzenia 1 338,00 zł

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734)

01.12.2013r.

KOMUNIKAT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE ZA III  KWARTAŁ 2013  Dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2013 r. obowiązujące od dnia  01.12.2013 r. wynosi: 3 651,72 zł

wspólne gospodarstwo domowe – 50%  przeciętnego wynagrodzenia – 1 825,86 zł

osoba samotna – 65%  przeciętnego wynagrodzenia – 2 373,62 zł

wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi wg stopnia niepełnosprawności:

ZNACZNY – 27%   przeciętnego wynagrodzenia – 986,00  zł

UMIARKOWANY – 25%  przeciętnego wynagrodzenia – 913,00  zł

LEKKI – 23%     przeciętnego wynagrodzenia – 840,00  zł

DZIECI – 27%   przeciętnego wynagrodzenia – 986,00  zł

OPIEKA – 18%  przeciętnego wynagrodzenia – 657,00  zł

ZPCH – 18%      przeciętnego wynagrodzenia – 657,00  zł

dofinansowanie podwyższone – 35% przeciętnego wynagrodzenia

– 1 278,00  zł

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.)

18.01.2013r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku zaprasza do uczestnictwa w „Programie wyrównywa różnic między regionami II”.

Beneficjentami programu mogą być:

 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • uczelnie medyczne,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • spółdzielnie socjalne osób prawnych,
 • podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

 • obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
 • obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszaru D – na likwidację barier transportowych,
 • obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 • obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
 • obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Aktualnie obowiązujące Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące w 2013 r. znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl

432879

 

12.12.2012r.

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!!!

Wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON będą przyjmowane od 02.01.2013 roku.

Druki wniosków można pobrać osobiście w Dziale ds. Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, piętro II pokój nr 24 i 25 w poniedziałaki, wtorki, środy i piątki od 7:00 do 15:00 i w czwartki od 7:00 do 17:00. Wersje elektroniczne wniosków dostępne są na stronie internetowej www.mops.com.pl

27.02.2012r.

PRZYDATNE LINKI

www.niepelnosprawni.gov.plBiuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

www.mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.pfron.org.pl – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.glusi.pl – portal dla osób niedosłyszących i niesłyszących

www.niepelnosprawni.info – portal dla osób niepełnosprawnych

www.ipon.pl – internetowy portal osób niepełnosprawnych

http://ebon.mpips.gov.pl/wprowadzenie/ – Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych

http://bip.katowice.uw.gov.pl/strona.php?trs=rejestry – Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

www.nfz-katowice.pl/ – Narodowy Fundusz Zdrowia

2011-11-08

SPOŁECZNY KOORDYNATOR DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PANI Mgr BARBARA TOMETCZAK

PEŁNI DYŻUR:

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 10ºº DO 12ºº

W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO,

UL. GRANICZNA 21, POKÓJ NR 225, II PIĘTRO

oraz

W KAŻDY CZWARTEK W GODZINACH OD 15ºº DO 17ºº

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ,

UL. SKIBIŃSKIEGO 1,POKÓJ NR 50, III PIĘTRO

Informacje można uzyskać pod nr tel. 506 857 675

2010-06-30