A A A

Zasady, Kierunki, Regulamin i druki wniosków

ZASADY

http://Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

KIERUNKI

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku

REGULAMIN ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Zarządzenie nr DKPiO.013.23.2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19.06.2020 r.

WZORY FORMULARZY STOSOWANYCH W RAMACH OBSZARU C-3 i C-4 – tutaj

 

WNIOSKI 2020

Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach Pilotażowego programu Aktywny samorząd

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ:

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

Obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika

ART 14  – Wnioskodawca

OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

ZADANIE 1 –  POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU – RUCH

Wniosek A-1

Lista załączników A-1

załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

ZADANIE 2,  ZADANIE 3 – POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY

Wniosek  A-2 i A-3

Lista załączników A-2,  A-3

załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy

załączniki nr 2-  zaświadczenie lekarskie RUCH

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

ZADANIE 4 – POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU – SŁUCH

Wniosek A-4

Lista załączników A-4

załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy

załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie SŁUCH

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

ZADANIE 1 , ZADANIE 3, ZADANIE 4 – POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

Wniosek B-1, B-3, B-4

Lista załączników B-1, B-3, B -4

załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy

załącznik nr 2a – dot. B-1- zaświadczenie lekarskie – KOŃCZYNY GÓRNE

załącznik nr 2b – dot. B-1 – zaświadczenie lekarskie -WZROK

załącznik nr 2c – dot. B-3 – zaświadczenie lekarskie – WZROK

załącznik nr 2d – dot. B-4 – zaświadczenie lekarskie SŁUCH

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

ZADANIE 2 – DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI NABYTEGO W RAMACH PROGRAMU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I OPROGRAMOWANIA

Wniosek B-2

Lista załączników B-2

załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

ZADANIE 5 – POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO (ZAKUPIONEGO W RAMACH REALIZOWANEGO PROGRAMU)

Wniosek B-5

Lista załączników B-5

załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

ZADANIE 1– POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Wniosek C-1

Lista załączników C- 1

załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy

załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 3 – informacje uzupełniające

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

ZADANIE 2 – POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO SKUTERA LUB WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Wniosek  C-2

Lista załączników C-2

załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

ZADANIE 3 – POMOC W ZAKUPIE PROTEZY KOŃCZYNY W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Wniosek C-3

Lista załączników C-3

załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy

załącznik nr 2 do wniosku zaświadczenie lekarskie

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

ZADANIE 4 – POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ PROTEZY W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Wniosek  C-4

Lista załączników C-4

załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy

załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

ZADANIE 5 – POMOC W ZAKUPIE SKUTERA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM LUB OPRZYRZĄDOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO WÓZKA RĘCZNEGO

Wniosek C-5

Lista załączników C-5

załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy

załącznik nr 2 do wniosku zaświadczenie lekarskie

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

OBSZAR D – POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ

Wniosek D

Lista załączników D

załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Wniosek M-II

Lista załączników do Modułu II

załącznik nr 1 -_zaświadczenie uczelnia

załącznik  nr 2 – uzasadnienie zwiększenia dodatku

załącznik nr 3 – oświadczenie Wnioskodawcy

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

ART 14 – Wnioskodawca

Obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika