A A A

Informacje ogólne

Z kim się kontaktować?Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
link do: Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Załatwianie spraw dotyczących:

 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
 • zasiłków pielęgnacyjnych
 • świadczeń pielęgnacyjnych
 • specjalnych zasiłków opiekuńczych
 • jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka
 • świadczenia rodzicielskiego
 • świadczenia wychowawczego
 • jednorazowego świadczenia z tyt. urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub podczas porodu

odbywa się w pokoju nr 214 piętro II.

Godziny przyjmowania interesantów:

 • poniedziałek, wtorek, środa od 9:00 – 13:00
 • czwartek od 9:00 do 16:30
 • piątek – nieczynne dla klientów (dzień wewnętrzny)

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych realizuje zadania w zakresie przyznawania i wypłacania:

 • zasiłków rodzinnych
 • dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:
  • urodzenia dziecka
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • samotnego wychowywania dziecka
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • rozpoczęcia roku szkolnego
  • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • świadczenia pielęgnacyjnego
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • zasiłku dla opiekuna
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • świadczenia wychowawczego
 • jednorazowego świadczenia z tyt. urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub podczas porodu