A A A

Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków PFRON na 2020 r.

Załącznik do zarządzenia nr DKPiO.013.17.2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Górniczej z dnia 30.04.2020 r.

Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków PFRON z dnia 30.04.2020 r.

do zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w roku 2020

zaopiniowane pozytywnie przez
Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych