A A A

Informacje ogólne

Z kim się kontaktować?Dział ds. Rehabilitacji Społecznej
link do: Dział ds. Rehabilitacji Społecznej

Godziny przyjmowania interesantów

poniedziałek w godz. 7.00 – 15.00
wtorek w godz. 7.00 – 15.00
środa w godz. 7.00 – 15.00
czwartek w godz. 7.00 – 17.00
piątek w godz. 7.00 – 15.00

Realizowane zadania

z zakresu rehabilitacji społecznej:

 

Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do projektu SOW – „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.

W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością w formie elektronicznej https://sow.pfron.org.pl/ w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON – SOW w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP.

Jak założyć profil zaufany?

 

Link do materiału na portalu SOW – tutaj

 

WSPARCIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Głównym zadaniem pracownika socjalnego jest udzielenie informacji i porad osobom niepełnosprawnym i ich rodzicom, a także instytucjom pracującym wśród i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacje można uzyskać bezpłatnie w zakresie:

  • podstawowych uprawnień i ulg przysługującym osobom niepełnosprawnym;
  • informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy finansowej z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • informacji z zakresu pomocy społecznej;
  • informacji o podstawowych regulacjach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych;
  • informacje o placówkach, organizacjach pozarządowych i instytucjach państwowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych;

Z pomocy mogą korzystać:

  • osoby niepełnosprawne i ich prawni opiekunowie,
  • renciści, emeryci, osoby przewlekle chore,
  • inne osoby zainteresowane problemem niepełnosprawności.

Informacje można uzyskać:
osobiście w siedzibie: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Aleja Józefa Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza
parter, pokój 032

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30
lub
pod numerem telefonu 571-332-333